Политика за бисквитки и поверителност

Декларираме, че:
1. Този уеб сайт използва функционални бисквитки.
Функционалните бисквитки се използват за повишаване и подобряване на видимостта на сайта на Вашето устройство.
Пример за използвана бисквитка е "has_js", която проверява дали Вашият браузър е с включен JavaScript.
2. Сайтът НЕ събира никакви лични данни с цел да се идентифицират потребителите.
3. Ако потребител изпрати запитване чрез уеб форма в сайта, като с това попълни лични данни, попълнените от него данни ще бъдат използвани единствено и само за отговор на запитването или за предоставяне на пожеланата от него информация.