ПРОФЕСИОНАЛЕН МОНТАЖ НА КЛИМАТИЦИ. ПРОДАЖБА, ГАРАНЦИОНЕН И ИЗВЪНГАРАНЦИОНЕН СЕРВИЗ НА КЛИМАТИЦИ.

Телефон: 0887 19 13 67

 

Viber   WhatsApp
 

Нововъведения

Класификацията в отделни класове на енергоефективност ще бъде преразгледана от ErP директивата. Освен това, скалата ще бъде разширена, за да обхване три нови класа: A+, A++ и A+++. Въз основа на преструктурирането на измервателните точки и пресмятането на SEER и SCOP, това ще доведе до промени в класификацията на класовете за ефективност на климатичните системи, които ще се продават без технически изменения. Специалист-проектантите и инсталаторите трябва изрично да обърнат внимание на тези нововъведения дори и да са използвали дадени климатични системи многократно, защото класът на ефективност, в който са класифицирани, може да се е променил от 1-ви януари 2013.

Освен това, в режим на охлаждане климатичните системи трябва да покрият клас за ефективност D до 1 януари 2013 и поне клас на енергийна ефективност B – една година по-късно. За режим на отопление клас А е минималният критерий, който трябва да се покрие от самото начало, а от 1-ви януари 2014 А+ ще бъде представен като минимален клас на ефективност.