ПРОФЕСИОНАЛЕН МОНТАЖ НА КЛИМАТИЦИ. ПРОДАЖБА, ГАРАНЦИОНЕН И ИЗВЪНГАРАНЦИОНЕН СЕРВИЗ НА КЛИМАТИЦИ.

Телефон: 0887 19 13 67

 

Viber   WhatsApp
 

Какво е BTU, COP, EER?

   » BTU
Най-често използваната мярка в отоплителната техника за дефиниране на отоплителната възможност на климатиците. BTU е съкращение от British Thermal Unit. 1 BTU представлява необходимото количество топлина, необходимо, за да се повиши температурата на един паунд (0.45 kg) вода с един градус по Фаренхайт (0.56°C), от 60°C на 61°C, ако трябва да сме прецизни, при атмосферно налягане 1 атмосфера. 1 BTU е равно на 1054 джаула. 1 BTU още е равно на 253 калории. 1 kW е приблизително равно на 3410 BTU. Ясно е, че колкото е по-голям този показател, толкова повече енергия ще отдаде климатикът за определено време, но за сметка на консумираната електроенергия.
   » COP
COP е остарял технически параметър и представлява отношение между отдадената мощност от климатика и консумираната. Това съкращение идва от английския термин Coefficient Of Performance. На български език това се превежда като коефициент на трансформация и означава каква енергия (при климатиците най-често електрическа) е използвана и каква е придобита. Този коефициент се отнася само когато климатикът работи в режим на отопление. В режим на охлаждане има друг коефициент и той е по-малък защото при отопление загубите на компресора ги получавате като топлина, докато при охлаждане тази топлина изобщо не ви е необходима.
   » EER
Когато трябва да се означи ефективността на климатика в режим на охлаждане се използва коефициента EER (Energy Efficiency Ratio). Стойностите на този коефициент доста често се смятат по два различни начина и това е предпоставка за евентуално объркване. При първия начин отдадената мощност в BTU се разделя на консумираната електрическа мощност във ватове. Така за климатик с мощност 12 000 BTU който консумира 1200 вата EER=10. Втория начин, който е по-разпространен в Европа и България (и който използваме ние) е подобен на начина за изчисляване на COP: отдадената мощност измерена във ватове се разделя на мощността консумирана от мрежата.